Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

admirade 2010

Admiraliteitsraad

Twee maal per jaar wordt er een Admiraliteitsraad gehouden welke toegankelijk is voor alle leidinggevende van waterwerk groepen, regiofunctionarissen en bestuurders van onze buuradmiraliteiten.

De admiraliteitsraad heeft regelmatig "gastgroepen" aan tafel die zich komen informeren bij onze admiraliteit.

De Admiraliteitsraad is het "parlement" van de Admiraliteit. In de vergadering wordt het beleid bepaald, opdrachten aan bestuur en commissies gegeven, het functioneren van bestuur en commissies beoordeeld en informatie gevraagd en verstrekt.

Volgende admiraliteitsraad van 26 mei 2015

Vorige admiraliteitsraden