Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

watergordijn wereldhavendagen 2006

Contact met de admiraliteit

Voorzitter
vacant
email: voorzitter@admiraliteitvandemaze.nl

Secretariaat p.a.
Willem Kamp
Tel: (010) 4357378
Boerhaavestraat 287
3132 RB Vlaardingen
email: secretaris@admiraliteitvandemaze.nl

Financiën: ING 7045159 t.n.v. Admiraliteit van de Maze.
email: penningmeester@admiraliteitvandemaze.nl

Webmaster: webmaster@admiraliteitvandemaze.nl