Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

 vlag admirade 2010

Wie zijn wij?

Waterwerk koepel

De Admiraliteit 6 van de Maze is de koepel organisatie van de waterscouts in de scouting regio "Rond de Rotte".

Admiraliteitsraad

De admiraliteit wordt in feite bestuurd door de aangesloten waterwerkgroepen. 2x per jaar is er een ledenvergadering, de admiraliteitsraad.

Wat doen we?

Onze presentatie naar buiten Lees verder onze PowerPoint presentatie

Lijst van onze taken

vletten op de maas

Hieronder kan men doorlinken naar de onderdelen van de admiraliteit

Bestuur, de samenstelling

De admiraliteit heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en onze vertegenwoordiger bij de regio Rond de Rotte.

Ons beleid, bestuurszaken,  lees meer...

Stichting admiraliteit van de Maze

De penningmeester beheert de gelden van de Stichting Admiraliteit van de Maze.
bankrekening 1617029 t.n.v. Stichting Admiraliteit van de Maze

De penningmeester beheert tevens de exploitatie rekening van de Admiraliteit bankrekening 7045159 t.n.v. Admiraliteit van de Maze. Vrijwel alle gelden lopen via deze rekening.

Nautische commissie

De nautische commissie bestaat uit deskundige leiders van de waterwerkgroepen die als taak hebben de MBL / CWO3 trainingen en examens af te nemen. Deze commissie heeft een eigen website.

Technische commissie

De technische commissie voorziet de waterwerkgroepen op vragen van voorlichting over het schepenbestand zoals vletten en slepers. Deze commissie heeft een eigen website.

Ledenactiviteiten

De commissie ledenactiviteiten is incidenteel in actie om activiteiten voor (water)scouts te (helpen) organiseren zoals de RZW of Admirade.

Wachtschepen

De vraag en advies groep Wachtschepen is een onderdeel van de Admiraliteit die als taak heeft om kennis over wachtschepen in onze regio te verspreiden en voorlichting te geven. Binnen de admiraliteit zijn er 8 wachtschepen die deze ondersteuning goed kunnen gebruiken.

Admirade 2010